Velkommen

Højderyggens Psykologkontor ligger i Nørre Snede, som er et lille landsby-samfund på den Jyske Højderyg, omkring 30 kilometer fra byer som Vejle, Horsens, Silkeborg og Ikast. Kontoret drives af klinisk psykolog Ole Stjernholm, uddannet på Psykologisk Institut i Århus i 1986.

Kontoret modtager både børn, unge og voksne, og har siden 1997 specialiseret sig inden for en række områder. Nogle af disse er:

UNDERSØGELSER

- Neuropsykologiske udredninger af børn og unge

- Forældreevneundersøgelser

- Børnesagkyndige undersøgelser

BEHANDLING

- Neurofeedback-behandling af børn med opmærksomheds-forstyrrelser så som ADD, Ad/Hd, DAMP

- Chok-traumer og deraf følgende Post Traumatisk Stress Forstyrrelse

- Behandling af unge og voksne, som i deres opvækst har lidt under alvorlige omsorgssvigt. Der kan have været tale om vold, seksuelle overgreb, kølige afvisninger, kontaktløshed, og forskellige former for ustabilitet m.m.

- Depression